संकल्पना व मार्गदर्शन :-
कृषी-ऋषी पद्मश्री श्री सुभाष पाळेकर

प्रस्तावना / ओळख

जीवामृत

घनजीवामृत

बीजामृत

नैसर्गिक किटक नाशके

अन्नद्रव्ये

 ह्युमस : (जीवन द्रव्य)

सेंद्रीय कार्बन म्हणजे काय

आच्छादनाचे प्रकार

वाफसा पाणी व्यवस्थापन

खरिप आणी हंगामी पिके
बियाने
निर्मिति ,संकल्पना, रचना